Om du är någon som har flera tekniska enheter hemma vet du redan att det kan vara ganska utmanande att skydda dem. Det beror på att det finns många hot tillgängliga på webben idag, och eftersom vi behöver besöka internet för alla typer av krav, kan denna aspekt lätt orsaka problem.